(1)
Gamero, A.; Latorre, L.; Garcia-Llatas, G.; Cilla, A. Calidad Nutricional Del Vending En La Universitat De València. Rev Esp Nutr Hum Diet 2021, 25, 51-52.